Psychologia

Jak nauczyć cieszyć się życiem?

Oto wybór opartych na dowodach interwencji w zakresie delektowania się, pogrupowanych według ich orientacji czasowej, poddanych przeglądowi przez Smitha, Harrisona, Kurtza i Bryanta (2014).

Interwencje koncentrujące się na przeszłości

Myślenie o pozytywnych wydarzeniach (Lyubomirsky, Sousa, & Dickerhoof, 2006)

Poświęcenie 15 minut w ciągu trzech dni na delektowanie się pozytywnym doświadczeniem poprzez aktywną refleksję nad myślami i emocjami z nim związanymi okazało się skuteczne w zwiększaniu dobrostanu i szczęścia.

Pozytywna reminiscencja (Bryant, Smart, & King, 2005)

Poświęcenie dwóch sesji po 10 minut dziennie przez tydzień na wykorzystanie pamiątek lub pozytywnych obrazów w celu przypomnienia sobie pozytywnych wydarzeń wykazało wzrost pozytywnego afektu.

Trzy dobre rzeczy (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005)

Zauważenie i zapisanie trzech wydarzeń oraz refleksja nad powodami, dla których się wydarzyły, może zwiększyć poziom szczęścia na okres do sześciu miesięcy.

Rozkoszowanie się osiągnięciami i docenianie roli innych (Keeney, 2009)

Spędzanie 10 minut każdego dnia przez dwa dni na pisaniu o osobistym osiągnięciu i pokonaniu przeszkód lub uznaniu roli innych w osobistym osiągnięciu może zwiększyć pozytywny afekt.

Refleksja nad aktami dobroci (Otake, Shimai, Tanaka-Matsumi, Otsui, & Fredrickson, 2006)

Zapisywanie aktów życzliwości wobec innych codziennie przez siedem dni może zwiększyć pozytywne emocje.

Interwencje polegające na delektowaniu się chwilą obecną

Zwiększenie wykorzystania strategii delektowania się (Hurley & Kwon, 2012)

Refleksja nad ostatnimi pozytywnymi wydarzeniami i tym, jak można było zastosować strategie delektowania się w takich wydarzeniach, może być pomocna w celowym stosowaniu tych strategii w innych sytuacjach i zmniejszeniu negatywnego afektu.

Przyjęcie pozytywnego nastawienia (Bryant & Veroff, 2007)

Codzienny 20-minutowy spacer, podczas którego staramy się zauważyć jak najwięcej pozytywnych elementów, może zwiększyć poziom szczęścia po tygodniu.

Mindful photography (Kurtz, 2012)

Robienie znaczących i budzących respekt fotografii przez co najmniej 15 minut dwa razy w tygodniu może poprawić nastrój w krótkim czasie.

Codzienne ćwiczenia delektowania się (Schueller, 2010)

Codzienne stosowanie różnych ćwiczeń związanych z delektowaniem się chwilą obecną, jeden tydzień na każde ćwiczenie i poświęcenie kilku minut na zaangażowanie się w doświadczenie może zwiększyć szczęście po tygodniu od zakończenia interwencji.

Interwencje polegające na delektowaniu się przyszłością

Pozytywna wyobraźnia (Quoidbach, Wood, Hansenne, 2009)

Wizualizacja czterech pozytywnych wydarzeń, które prawdopodobnie wydarzą się jutro, każdego dnia przez dwa tygodnie może zwiększyć pozytywny afekt.

Czerpanie korzyści z niedostatku (O’Brien & Ellsworth, 2012)

Myślenie o nietrwałości pozytywnego wydarzenia może wzmocnić doświadczenie delektowania się i przynieść wyższy poziom pozytywnych emocji.

Smith i wsp. (2014) przeprowadzili metaanalizę obejmującą wyżej wymienione interwencje i stwierdzili, że nie było istotnych różnic pomiędzy interwencjami w zakresie savoringu zorientowanego na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Siła ich skuteczności była związana z długością interwencji w czasie oraz częstotliwością jej przeprowadzania.

Chociaż ogólnie rzecz biorąc, codzienna interwencja trwająca dwa tygodnie lub dłużej może być bardziej skuteczna, zawsze należy brać pod uwagę cechy osobiste. Większość badań oceniających te interwencje ma ograniczoną różnorodność próby i może nie dotyczyć wszystkich. Jednak osoby doświadczające mniejszego pozytywnego afektu mogą odnieść z nich większe korzyści, ponieważ istnieje większe pole do poprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *